Gaśnica w biurze. Jaka, gdzie i dla kogo.

gaśnice

GAŚNICA W FIRMIE

CO O ŚRODKACH GAŚNICZYCH MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

Pożar to zjawisko, które wymaga szybkiej reakcji i sprawnego działania. Podstawowym narzędziem do walki z ogniem są gaśnice przeciwpożarowe. Właśnie dlatego przepisy prawa nakładają na właścicieli firm obowiązek wyposażenia zakładu pracy w odpowiednie środki gaśnicze.

 

GAŚNICE DO BIURA

CZY JEDNA GAŚNICA W POMIESZCZENIU WYSTARCZY?

To, ile gaśnic powinno znaleźć się w zakładzie pracy określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Wynika z niego, że w danym obiekcie powinny znaleźć się gaśnice przenośne, spełniające wymagania Polskich Norm, w liczbie zależnej od jego powierzchni.

 

Jak podaje par. 32 ust. 3 ww. aktu prawnego, jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) powinna przypadać na:

 

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, jeśli nie jest chronione stałym urządzeniem gaśniczym oraz jeśli kwalifikuje się:

  • do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

  • jako strefa produkcyjno-magazynowa o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

  • jako strefa zawierająca pomieszczenie zagrożone wybuchem;

 

 • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej powyżej, z wyjątkiem obiektów mieszkalnych.

 

RODZAJE GAŚNIC

JAKIE GAŚNICE DO BIURA KUPIĆ?

Jeśli już znamy liczbę gaśnic niezbędną w zakładzie pracy, w kolejnym kroku należy wybrać ichtyp – musi być on dostosowany do tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie. W odniesieniu do tego kryterium wyróżnia się następujące rodzaje gaśnic:

 

 • A – do materiałów stałych, najczęściej pochodzenia organicznego, które spalają się tworząc żarzące się węgle

 • B – do cieczy i topiących się materiałów stałych

 • C – do gazów

 • D – do metali

 • F – do tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

 

Dostępne na rynku gaśnice często nadają się do gaszenia jednocześnie kilku spośród wymienionych wyżej typów pożarów – są one zatem dość uniwersalne. Warto zwrócić także uwagę na rodzaj danego środka gaśniczego. Pod tym względem można wybierać spośród gaśnic pianowych oraz śniegowych,czy też najczęściej polecanych przez specjalistów – gaśnic proszkowych.

 

ROZMIESZCZENIE GAŚNIC

GDZIE USTAWIĆ ŚRODKI GAŚNICZE W FIRMIE?

Gaśnice w firmie powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych – np. przy wejściach do budynków, na korytarzach czy klatkach schodowych. Co więcej, należy unikać miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (jak okolice grzejników, pieców etc.).

 

Przepisy ww. rozporządzenia wskazują także, że najbliższa gaśnica powinna znajdować się w odległości nie większej niż 30 m od miejsca w którym może przebywać człowiek. Dodatkowo dostęp do tego typu sprzętu powinien mieć szerokość co najmniej 1 m.

 

LEGALIZACJA GAŚNIC

SPRAWDŹ ATEST I PAMIĘTAJ O PRZEGLĄDZIE!

Przy zakupie gaśnicy do firmy należy sprawdzić, czy posiada ona wymagane świadectwo dopuszczenia. To jednak nie koniec kwestii formalnych – co najmniej raz w roku należy bowiem przeprowadzić przegląd gaśnicy oraz jej legalizację. W tym celu należy odwiedzić specjalistyczny zakład zajmujący się tego typu usługami.

 

Interesuje Cię temat ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy? Sprawdź, jaki czujnik dymu wybrać do firmy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Warto wiedzieć

 • Szkolenia BHP - co powinieneś wiedzieć jako właściciel firmy

  Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych osób to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Właśnie dlatego przepisy prawa pracy nakładają na właścicieli firm obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników.

 • Pierwsza pomoc przedlekarska

  Zgodnie z oficjalnymi danymi, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie z nagłym zatrzymaniem akcji serca do momentu przybycia ratowników medycznych sprawia, że szanse na przeżycie zwiększają się nawet o 75% w porównaniu do braku pomocy. Dlatego znajomość zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej ma kolosalne znaczenie.

 • Jaki czujnik wybrać do domu/firmy

  Współczesna rzeczywistość obfituje w szeroką gamę udogodnień – samochody, gazowe ogrzewanie, elektryczne maszyny, urządzenia AGD. Doceniając ich zalety, należy również zwrócić uwagę na zagrożenia – większość sprzętów stanowi potencjalne źródło czadu, pożaru lub wycieku gazu. Jaki czujnik wybrać, aby zapewnić najlepszą ochronę w domu i w zakładzie pracy?

 • Podstawowe zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem.

  Kiedy w budynku wybucha pożar, trzeba działać szybko i zdecydowanie. W takiej sytuacji nietrudno o nerwowe zachowanie oraz wybuch paniki, które łatwo mogą doprowadzić do tragedii.

 • Gaśnica w biurze. Jaka, gdzie i dla kogo.

  Pożar to zjawisko, które wymaga szybkiej reakcji i sprawnego działania. Podstawowym narzędziem do walki z ogniem są gaśnice przeciwpożarowe. Właśnie dlatego przepisy prawa nakładają na właścicieli firm obowiązek wyposażenia zakładu pracy w odpowiednie środki gaśnicze.

Nasi klienci: