Podstawowe zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem.

exit

POŻAR – ZASADY EWAKUACJI

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA POŻAREM?

Kiedy w budynku wybucha pożar, trzeba działać szybko i zdecydowanie. W takiej sytuacji nietrudno o nerwowe zachowanie oraz wybuch paniki, które łatwo mogą doprowadzić do tragedii. Właśnie dlatego warto zapoznać się i swoich pracowników z podstawowymi zasadami ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem. Poniżej przedstawiamy pakiet praktycznych informacji na temat tego, jak powinna przebiegać akcja ewakuacyjna.

 

SPRAWNA EWAKUACJA BUDYNKU

WIDZISZ POŻAR – CO ROBIĆ?

Jeżeli w budynku zostanie zauważony ogień, w pierwszej kolejności należy zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (dzwoniąc pod numer 998 lub 112). Do momentu przybycia jednostek ratowniczych, obowiązkiem wszystkich jest dostosowanie się do poleceń kierującego akcją ewakuacyjną (najczęściej zarządcy nieruchomości lub osoby przez niego wyznaczonej).

 

Zanim rozpocznie się opuszczanie pomieszczeń – w tym celu należy udać się do najbliższej drogi ewakuacyjnej (zgodnie z oznakowaniem) – warto upewnić się, czy informacja o zagrożeniu dotarła do wszystkich osób znajdujących się w pobliżu.

 

Ewakuację należy rozpocząć od pomieszczeń, w których wybuchł pożar, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia lub które mogą zostać odcięte od bezpiecznych dróg ewakuacyjnych przez płomienie lub dym. W takich strefach warto odciąć dopływ prądu.

 

PLAN EWAKUACJI BUDYNKU

JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W TRAKCIE EWAKUACJI?

 

W trakcie ewakuacji należy poruszać się szybko i sprawnie, unikając jednak biegania, wyprzedzania czy popychania znajdujących się z przodu osób. Bardzo ważne jest odnalezienie znaków ewakuacyjnych (przytwierdzonych na stałe np. do ścian) oraz poruszanie się w kierunku przez nie wyznaczonym.

 

W przypadku silnego zadymienia należy przemieszczać się w pozycji schylonej (jak najbliżej podłogi), zakrywając usta i nos za pomocą zwilżonej szmatki/chustki. Dodatkowo, jeżeli widoczność jest słaba, należy iść wzdłuż ścian, co ułatwi zachowanie orientacji.

 

Należy pamiętać, że w trakcie ewakuacji budynku zagrożonego pożarem niedozwolone jest korzystanie z wind – w celu opuszczenia wyższych kondygnacji należy skorzystać z klatek schodowych.

 

CO ZROBIĆ PO OPUSZCZENIU BUDYNKU?

Bardzo ważne jest, by osoby, które opuściły bezpiecznie budynek zagrożony pożarem nie rozchodziły się, ale zgromadziły w wyznaczonym miejscu zbiórki, np. według komórek organizacyjnych. Takie zachowanie ułatwi ustalenie, czy wszyscy zostali ewakuowani. Jeżeli okaże się, że kogoś brakuje, należy natychmiast poinformować jednostki ratownicze przybyłe na miejsce zdarzenia.

 

ODCIĘTA DROGA EWAKUACYJNA

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MOŻEMY SIĘ EWAKUOWAĆ?

W trakcie ewakuacji może okazać się, że część osób zostanie odcięta od bezpiecznej drogi prowadzącej na zewnątrz budynku. Informacja o tym powinna jak najszybciej dotrzeć do kierującego akcją.

 

W takiej sytuacji należy udać się do pomieszczenia maksymalnie oddalonego od źródła pożaru. W oczekiwaniu na ratowników należy zamknąć drzwi i dodatkowo uszczelnić je za pomocą np. mokrego koca/bluzy, by ograniczyć przedostawanie się dymu. Jeżeli jest to możliwe, należy otworzyć okno i wezwać pomoc.

 

 

Nie daj się zaskoczyć przez ogień! Sprawdź, co warto wiedzieć o czujnikach dymu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Warto wiedzieć

 • Szkolenia BHP - co powinieneś wiedzieć jako właściciel firmy

  Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych osób to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Właśnie dlatego przepisy prawa pracy nakładają na właścicieli firm obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników.

 • Pierwsza pomoc przedlekarska

  Zgodnie z oficjalnymi danymi, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie z nagłym zatrzymaniem akcji serca do momentu przybycia ratowników medycznych sprawia, że szanse na przeżycie zwiększają się nawet o 75% w porównaniu do braku pomocy. Dlatego znajomość zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej ma kolosalne znaczenie.

 • Jaki czujnik wybrać do domu/firmy

  Współczesna rzeczywistość obfituje w szeroką gamę udogodnień – samochody, gazowe ogrzewanie, elektryczne maszyny, urządzenia AGD. Doceniając ich zalety, należy również zwrócić uwagę na zagrożenia – większość sprzętów stanowi potencjalne źródło czadu, pożaru lub wycieku gazu. Jaki czujnik wybrać, aby zapewnić najlepszą ochronę w domu i w zakładzie pracy?

 • Podstawowe zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem.

  Kiedy w budynku wybucha pożar, trzeba działać szybko i zdecydowanie. W takiej sytuacji nietrudno o nerwowe zachowanie oraz wybuch paniki, które łatwo mogą doprowadzić do tragedii.

 • Gaśnica w biurze. Jaka, gdzie i dla kogo.

  Pożar to zjawisko, które wymaga szybkiej reakcji i sprawnego działania. Podstawowym narzędziem do walki z ogniem są gaśnice przeciwpożarowe. Właśnie dlatego przepisy prawa nakładają na właścicieli firm obowiązek wyposażenia zakładu pracy w odpowiednie środki gaśnicze.

Nasi klienci: