Szkolenia BHP - co powinieneś wiedzieć jako właściciel firmy

bhp

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW

PAKIET PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK DLA WŁAŚCICIELI FIRM

Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych osób to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Właśnie dlatego przepisy prawa pracy nakładają na właścicieli firm obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników. Kto musi przejść taki kurs? Jak często go organizować? Jakie są jego rodzaje?

 

SZKOLENIA BHP – PRZEPISY

GDZIE SZUKAĆ PODSTAWY PRAWNEJ?

Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy jest Kodeks pracy (a dokładniej jego art. 2373). Bardziej szczegółowe regulacje w tym zakresie wynikają natomiast z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 nr 180 poz. 1860).

 

RODZAJE SZKOLEŃ BHP

JAKIE SZKOLENIA BHP MUSISZ ORGANIZOWAĆ?

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje szkoleń BHP:

 • szkolenie BHP wstępne w postaci instruktażu ogólnego i stanowiskowego (w przypadku wykonywania pracy w środowisku narażonym na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub szkodliwych oraz na stanowiskach robotniczych), które musi odbyć każdy pracownik zanim rozpocznie pracę na danym stanowisku

 • szkolenia BHP okresowe – przeprowadzane co jakiś czas (zależny od rodzaju wykonywanej pracy – patrz niżej).

 

ILE JEST WAŻNE SZKOLENIE BHP?

JAK CZĘSTO ORGANIZOWAĆ SZKOLENIA OKRESOWE?

Poza wstępnym szkoleniem BHP dla każdego nowego pracownika, pracodawca ma obowiązek organizować okresowe szkolenia BHP. Ich częstotliwość zależy od stanowiska zajmowanego przez zatrudnioną osobę. I tak:

 • dla pracodawców, jak i osób na stanowiskach kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych – szkolenie powinno być powtarzane co 5 lat

 • dla pracowników administracyjno-biurowych – co 6 lat

 • dla stanowisk robotniczych – co 3 lata, chyba że praca jest szczególnie niebezpieczna – wówczas szkolenie trzeba powtarzać co roku.

Istnieją również szczegółowe regulacje dotyczące pierwszego szkolenia okresowego. W przypadku kadry kierowniczej powinno ono odbyć się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Dla pozostałych pracowników okres ten wynosi rok.

 

CZY SZKOLENIE BHP JEST OBOWIĄZKOWE?

SPRAWDŹ, KOGO NIE TRZEBA SZKOLIĆ!

Jak wskazują przepisy prawa, obowiązkowym szkoleniom BHP podlegają przede wszystkim pracownicy danego zakładu pracy, a także praktykanci oraz osoby zatrudnione do pracy czasowej. Są jednak sytuacje, w których podwładny nie musi być szkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwszą z nich jest podpisanie kolejnej umowy na to samo stanowisko z tą samą osobą. Drugi przypadek to przedstawienie przez zatrudnionego aktualnego i pokrywającego się z zajmowanym aktualnie stanowiskiem zaświadczenia o odbyciu takiego kursu u poprzedniego pracodawcy. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie szkolenia okresowego (wstępne pozostaje w tym wypadku obligatoryjne).

Masz swoją firmę i zatrudniasz pracowników? Kliknij i sprawdź, jakie są podstawowe zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem!

Aktualności

Warto wiedzieć

 • Szkolenia BHP - co powinieneś wiedzieć jako właściciel firmy

  Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych osób to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Właśnie dlatego przepisy prawa pracy nakładają na właścicieli firm obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników.

 • Pierwsza pomoc przedlekarska

  Zgodnie z oficjalnymi danymi, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie z nagłym zatrzymaniem akcji serca do momentu przybycia ratowników medycznych sprawia, że szanse na przeżycie zwiększają się nawet o 75% w porównaniu do braku pomocy. Dlatego znajomość zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej ma kolosalne znaczenie.

 • Jaki czujnik wybrać do domu/firmy

  Współczesna rzeczywistość obfituje w szeroką gamę udogodnień – samochody, gazowe ogrzewanie, elektryczne maszyny, urządzenia AGD. Doceniając ich zalety, należy również zwrócić uwagę na zagrożenia – większość sprzętów stanowi potencjalne źródło czadu, pożaru lub wycieku gazu. Jaki czujnik wybrać, aby zapewnić najlepszą ochronę w domu i w zakładzie pracy?

 • Podstawowe zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem.

  Kiedy w budynku wybucha pożar, trzeba działać szybko i zdecydowanie. W takiej sytuacji nietrudno o nerwowe zachowanie oraz wybuch paniki, które łatwo mogą doprowadzić do tragedii.

 • Gaśnica w biurze. Jaka, gdzie i dla kogo.

  Pożar to zjawisko, które wymaga szybkiej reakcji i sprawnego działania. Podstawowym narzędziem do walki z ogniem są gaśnice przeciwpożarowe. Właśnie dlatego przepisy prawa nakładają na właścicieli firm obowiązek wyposażenia zakładu pracy w odpowiednie środki gaśnicze.

Nasi klienci: